Sądy powszechne

Ta część projektu ma na celu sprawdzenie czy i w jaki sposób zagrożenie mobbingiem w sądach powszechnych zmieniło się od czasu naszego badania TEMIDA2015.  Już wtedy stwierdziliśmy, że sądownictwo powszechne było najbardziej mobbingogennym środowiskiem pracy spośród wszystkich przebadanych w Polsce. Teraz chcemy zbadać czy poziom narażenia na zagrożenia psychospołeczne prowadzące do mobbingu uległ zmianie oraz jaka jest skala mobbingu w tych instytucjach, jak również kim są aktorzy konfliktów mobbingowych, do jakich dochodzi wśród pracowników sądownictwa. Mamy nadzieję, że tak jak poprzednio, i tym razem uda nam się zgromadzić dane reprezentatywne w skali całego kraju.

 

Partnerem tej części projektu jest:

 

Skip to content