Sądy administracyjne

Sądownictwo administracyjne w Polsce nie było jak dotąd poddane systematycznym badaniom psychospołecznych warunków pracy. Nie wiemy zatem ani jak wygląda narażenie pracowników na nadmierny stres związany z pracą, ani czy doświadczają oni mobbingu lub innych podobnych patologii w miejscu pracy. Jest to relatywnie mała, ale ważna społecznie grupa zawodowa. Dzięki prawidłowemu funkcjonowaniu zawodowemu osób zatrudnionych w sądach administracyjnych obywatele mogą liczyć na naprawę błędnych decyzji organów władzy publicznej.

O tym, że także w sądach administracyjnych istnieje potrzeba zwrócenia uwagi na prawa pracowników, w tym prawo do pracy w środowisko wolnym od zagrożeń psychospołecznych świadczy m.in. rozrastający się od 2015 roku ruch związkowy.

Partnerem tej części projektu jest:

Skip to content