Partnerzy

Partnerem modułów poświęconych pracownikom sądów powszechnych i prokuratury jest:

MOZ NSZZ Solidarność Pracowników Sądownictwa i Prokuratury jest organizacją międzyzakładową – czyli taką, która zrzesza pracowników wielu sądów i prokuratur w całej Polsce. Kilka tysięcy Członków tej organizacji pracuje w ponad połowie polskich sądów i kilku prokuraturach.

Związki zawodowe różnią się w swoich sposobach działania. Jak pisze o sobie nasz Partner: „My zrzeszonemu pracownikowi zapewniamy profesjonalną obsługę kancelarii prawnej (np. w sytuacji zwolnienia z pracy), opiekę psychologiczną, rozwiązanie konfliktu w miejscu pracy, pomoc w przypadku wystąpienia mobbingu, odwołania od oceny okresowej, sprzeciwu wobec nałożonej kary porządkowej, itd.”

Systematycznie komunikuje się z członkami i sympatykami poprzez stronę internetową, na portalu społecznościowym FB – fanpage i Gazetę Sądową, gdzie przedstawia aktualne informacje dotyczące sytuacji w sądownictwie i prokuraturze.

Ze Stowarzyszeniem ZDROWA PRACA współpracuje od 2013 roku, czyli od początku zainteresowania  Stowarzyszenia problemem stresu w sądownictwie powszechnym. #Temida2021 jest pierwszym wspólnym projektem odkąd Związek swoim działaniem objął również prokuraturę.

 

Partnerem modułu dotyczącego sądów administracyjnych jest

Historia związkowości w sądownictwie administracyjnym zaczyna się od 2014 roku kiedy powstał Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Związek ten powstał w 2014 r. W ślad za pracownikami WSA w Warszawie, zostały utworzone kolejne Związki:

  • Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (2015 r.),
  • Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie (2017 r.),
  • Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie (2018 r.),
  • Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (2018 r.),
  • Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (2019 r.)

W sierpniu 2019 r., w ścisłej współpracy z pracownikami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Lublinie, Bydgoszczy i Gdańsku, powstał Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Sądów Administracyjnych Rzeczypospolitej Polskiej (w skrócie: OZZPSA). Celem tej ogólnopolskiej organizacji jest reprezentowanie interesów wszystkich pracowników sądów administracyjnych w Polsce, a w skład Zarządu Związku, wchodzą przewodniczący poszczególnych związków w wojewódzkich sądach administracyjnych.

Organizacja ta od samego początku istnienia zabiegała o możliwość uczestniczenia w badaniach TEMIDA i została Partnerem w pierwszej edycji po jej zarejestrowaniu.

Skip to content